Certifieringar

Olander Sjöstrand Fsg AB är certifierade av Lloyd's Register Quality Assurance och innehar ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004

Olander Sjöstrand Fsg AB | Kalkbruksgatan 1, SE-417 07 Gothenburg, SWEDEN
T: +46 31 744 22 50 | F: +46 31 51 26 09 | info@olander-sjostrand.se